Sağlık Hukuku

Hasta ve sağlık personelleri arasındaki ilişki, özel hastanelerin sorumluluğundan doğan uyuşmazlıklar, Bakanlıklar özel hastaneler arasındaki ilişkiler, yapılan müdahaleler ve bunlardan doğan hekimin hukuki ve cezai sorumlukları, tıbbi cihazlar gibi konularda hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti sunmaktayız.