Ulaşılan Anlaşmanın Bağlayıcılığı

Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflarca üzerinde mutabakata varılan anlaşma, tarafları bağlar. Taraflar, arabuluculuk faaliyeti sonunda üzerinde mutabakata vardıkları anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. Şerh içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır.