Arabulucularımız

Arabulucularımız, hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesi hususunda tarafları teşvik, bilgilendirme, aydınlatma, etkin iletişim ve müzakere teknikleriyle tarafların birbirlerini doğru anlamaları, iletişim kurmaları ve tarafların kalıcı ortak bir çözüme ulaşmalarını sağlar.