Uluslararası Hukuk

– Türkiye’de oturma izni
– Türkiye’de çalışma izni
– Yabancıların gayrimenkul alım – satım işlemleri
– Yabancı şirketler ile Türk şirketler arasındaki ortaklık ilişkileri
– Şirketlerdeki azınlık hakları
– Özelleştirme süreci yönetimi
– Yatırım işlemleri
– İngilizce sözleşmelerin hazırlanması veya kontrolü