Yargıtay 16. Ceza Dairesinde Bir Kararında “Suç Muhakemesi Hukuku” Kitabımıza Atıf Yaptı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/3811 esas no ve 2018/1402 karar nolu evrakında Bıçak Hukuk avukatlarından Prof. Dr. Vahit BIÇAK'ın "Suç Muhakemesi Hukuku" kitabından alıntı yaparak kararını verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinde Bir Kararında “Suç Muhakemesi Hukuku” Kitabımıza Atıf Yaptı