ihtiyati tedbir

Uzun Süreli İhtiyati Tedbir, Mülkiyet Hakkı İhlalidir