Deniz Ticaret Hukuku

Deniz Ticareti hukuku avukatlarımız, Türk suları ve uluslararası sularda meydana gelen birçok hukuksal anlaşmazlıklarda etkin danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Sunduğumuz hizmetlerden bazıları;
• Çatma
• Kurtarma ve Yardım
• Seferden men kararlarının alınması
• Müşterek avarya
• Yakıt alacaklarının tahsili
• Gemi adamı alacaklarının tahsili
• Stevedore sorumluluğu
• Kanuni rehin hakkı kararlarının icrası
• Hapis hakkı tesisi
• Charterparty metinlerinin hazırlanması
• Charterparty metinlerinin yorumlanmasından kaynaklan uyuşmazlıklar.
• Laytime ve Demuraj sürelerinin hesaplanmasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar
• Time-Charter kira bedellerinin tahsilinde geç veya hiç ödeme yapmama şeklinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü
• Gemi tescil ve terkin işlemleri
• Deniz hukukundaki Mortgage işlemleri
• Gemi sicil işlemlerinin closing aşamasında tarafların temsili
• Gemi ve yat inşası sözleşmelerinin hazırlanması
• Deniz hukuku alanında sözleşmelerin hazırlanması
• Deniz Sigorta Hukuku alanında danışmanlık hizmetleri