itirazın iptali

icra takibine itiraz itirazın iptali davaları zorunlu arabuluculuğa tâbidir.