avukatın işlediği zimmet suçu

tahsil edilen paranın müvekkile ödememesi veya eksik ödenmesi