Yabancılar ve Göç Hukuku

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunuyla birlikte Türkiye’de yabancıların hak ve yükümlülüklerine ilişkin hususlar Avrupa Birliği müktesebatı ve uluslararası göç hukukunun diğer temel ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. Yabancıların Türkiye’deki ikamet ve seyahatlerine ilişkin bu köklü değişiklikler aynı zamanda uzun dönem ikamet izni, çalışma izninin ikamet izni yerine geçmesi ve sınır dış işlemlerine karşı etkin itiraz mekanizmaları gibi dikkat çekici hakları da beraberinde getirmiştir.